Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Скоростно изкачване на вр. Конгур 2016 г.

Скоростно изкачване на вр. Конгур 2016 г.
Организатор: клуб „BELA Extreme”
Със съдействието на: Община Петрич
С подкрепата на: Българска фондация Биоразнообразие
Медиен партньор: БНТ2, радио VEGA
Партньор: Атлас Лаб с възстановителни продукти Sponser

Дата на провеждане: 25.09.2016 г.
Старт: площада на гр.Петрич
Финал: вр.Конгур
Награждаване: х.Конгур
Такса участие:
15 лв. – до 19.09.2016г. по сметка:PIRAEUS BANK
IBAN: BG26PIRB91701605625695
20лв. – в деня на състезанието
Регистрация и получаване на стартови номера: 8.00 до 9.30ч
Старт: 9.45 за колоездачи,10.00 за бегачи
Регистрация онлайн: Opens external link in new windowhttp://belasitsa.com/index.php?id=748

Тел.: 0894503753

Трасе Бегачи 15 км, 1700 Д+  – Старт на площада от читалище „Братя Миладинови” в посока младежкия дом около 300 метра бягане по стълби и влизане в горски пътеки водещи до чешма намираща се на 2-ри км. от трасето и така до бившата застава Папреница ,където е и първия подкрепителен пункт на  3-тия километър.Маршрута продължава през вековна  букова гора с идеален за бягане горски път вървящ точно по държавната граница на България .На 10км от старта в местността Лопатаро1380 м.н.в  е втория подкрепителен пункт. Последните 500 метра от маршрута се навлиза в  пътека обрасла с хвойна, трудно проходима и е желателно всеки състезател да носи калци или дълги чорапи.

Трасе Колоездачи 20 км,1700Д+ –.   – Старт на площада от читалище „Братя Миладинови” в посока младежкия дом около 700 метра асфалт и навлизане в горски път.На 4 ти километър от маршрута има чешма след нея пътя минава през бившата застава Папреница ,където е и първия подкрепителен пункт на 5,5 км..Маршрута продължава през букова гора с идеален за колоездене горски път минаваща на метри от държавната граница на България .На 12 км в местността Лопатаро 1380 м.н.в е втория подкрепителен пункт. След 16 км от маршрута се навлиза в последния  етап от състезанието по път криволичещ по билото на Беласица откриващ невероятни гледки към резерват Конгуро,Пирин,Славянка и гр.Петрич.Преди финала пътя свършва и се преминава  по пътека дълга 300 метра водеща до финала. 

Подкрепителни пунктове: - Старт/Финал  - вода, чай с мед, плодове
LONG ENERGY на Sponser -Високо технологична състезателна напитка за спортове с високо ниво на издръжливост и интензивност, идеална за старта – ще осигури на участниците достатъчно енергия и издръжливост за преодоляване на трудностите по трасето.
Opens external link in new windowhttp://sponser.bg/product-detail/long-energy/

- застава Папреница - вода, плодове и др.
ISOTONIC изотонична спортна напитка за освежаване и зареждане на участниците за оставащите километри до финала.
Opens external link in new windowhttp://sponser.bg/product-detail/isotonic/

- местността Лапатаро - вода, плодове и др.
SPORT TEA – хидратираща спортна напитка подходяща за прием по време на продължителни спортни състезания и тренировъчни лагери.
Opens external link in new windowhttp://sponser.bg/product-detail/sport-tea/

На организатора ще бъдат предоставени 10 литрови термоси, в които ще бъдат разтворени спортните напитки.

Маркировка: 
- лента червено/бяло
- указателни табели

Категории: Мъже (18+), Жени (18+), Юноши (18-), Мъже(40+)

Контроли:
- подкрепителните пунктове

Награден фонд:
- медали
- парични и предметни награди

За контакт:
Евгени Тодоров  тел.0886466602
Стойчо Станоев  тел.0898637778

 

Форма за регистрация
Договор за участие*
CAPTCHA картинка за предотвратяване на спам Ако не можете да прочете числата Натиснете тук.

 

Договор за участие

Декларирам:
1.    Че съм физически здрав и притежавам нужните умения, за да участвам в мероприятието.
2.    Осъзнавам, че участието ми в състезанието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми в Скоростно изкачване на вр. Конгур 2016.
3.    Декларирам, че при участието ми в състезанието ще съм физически здрав/а и действията ми няма да са противипоказни на лекарско предписание.
4.    С настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други;
/А/: Да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят.
/Б/ Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на клубните прояви, в които участвам.
С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от клуба прояви, да бъда транспортиран/а от ПСС и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.
Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Декларирам, че съм прочел/а съдържанието на декларацията.

 

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com