Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Посетителски и информационен център „Беласица“

Информационен природозащитен център в сградата на ДПП Беласица разполага с интересна интерактивна експозиция за биоразнообразието на планината и модерно оборудвана семинарна зала, предлага различни печатни издания, свързани с Парка.
Тук посетителят ще може да се потопи във вълшебния свят на кестеновите гори. Експозицията в центъра включва редица образователни и информационни модули, разположени на фона на реалистичен 3D модел на кестенова гора – символът на Природен парк „Беласица”.
В центъра децата от всички възрасти ще могат да открият и научат интересни неща, докато се забавляват. Има място за игри, интересни интерактивни табла с подвижни елементи, както и кът за проверка на знанията. Сред неповторимата атмосфера на експозицията децата ще научат за тайните на кестеновата гора и нейните обитатели. "               
Сградата на Дирекцията на Природен парк "Беласица" се намира в с. Коларово, ул. ”Беласица” № 14, за посещение се обадете на тел. 074232003 в работен ден.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com