Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
БФБ
Интересно в региона
Маршрути в БеласицаАрхеологически обектиЦъркви и манастири
Природни обекти

Находище на царска папрат

Рядък вид папрат, среща се в близост до селата Банско и Габрово.

Моноспитовско блато

Ако сте любители на природата, Моноспитовското блато има какво да предложи.

Колешински водопад

Намира се в близост до село Колешино, на река Баба, на 610 м н.в.

Последни новини

Нова находка потвърждава значимостта на античния град Хераклея Синтика край Петрич

06.04.2017

Внушителна надгробна каменна плоча с тегло около 1 200 кг. с изсечен върху нея надпис беше открита в района на античния град Хераклея Синтика, местността Рупите.

повече

„Лесовъд за един ден“ в планина Беласица

03.04.2017

Дирекция на Природен парк „Беласица“ започна отбелязването на „Седмицата на гората – 2017 г.“, като се включи в националната инициатива „Лесовъд за един ден“, която се проведе съвместно с Държавно горско стопанство град Петрич и Държавно горско стопанство село Катунци на 1 април.

повече

„Гората е живот“- „Седмица на гората - 2017 г.“ в Природен парк „Беласица“

29.03.2017

Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще се включи в отбелязването на „Седмица на гората - 2017 г.“, която ще бъде проведена под мотото „Гората е живот“.

повече
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2017  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com