Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Търна баир

Местността Търна баир е разположена в живописното северно подножие на крепостта Гяур калеси, непосредствено южно от квартал Виздол на гр. Петрич. Търна баир обхваща площ от 4 дка. Местността е тясно свързана със средновековното и възрожденско минало на гр. Петрич. През Възраждането на това място петричани сушат трахното – вид традиционно тестено изделие, което като домашна традиция е запазено и до днес. В местността Търна баир в края на ХІХ и началото на ХХ век са правени първите фотографии в града, там се провеждат мероприятията по повод деня на Св.св. Кирил и Методий - 11 май стар стил (24 май нов стил).
Там местните хора празнуват и Гергьовден (6 май сутринта) под съпровода на зурни.
Наличие на туристическа маркировка: немаркирана пътека

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com