Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Многопрофилна болница за активно лечение "Рокфелер" ЕООД - Петрич

Адрес: Петрич, ул. “Рокфелер” № 52
Направления на работа: вътрешна медицина, ревмокардиология, детски болести, неврология, акушерство и гинекология, хирургия и ортопедия, лабораторна, ехогравска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.
Повече информация на:
Opens external link in new windowhttp://www.bolnicapetrich.com

Филиал за спешна медицинска помощ - Петрич

Адрес: Петрич, ул. “Рокфелер” № 52
Повече информация на:
Opens external link in new windowhttp://www.csmp-bl.com/filiali/petrich.html

Специализирана болница за рехабилитация – "Марикостиново" ЕООД

Адрес: с.Марикостиново, община Петрич
Лечебно заведение, специализирано за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и гинекологични заболявания.
Повече информация на:
Opens external link in new windowhttp://sbr-marikostinovo.com

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com