Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Списък на всички къщи за гости
Комплекс “Антика”

с. Колараво, общ. Петрич
Тел. 0896 831 948

Комплекс “Орхидея”

с.Яворница, общ. Петрич
Тел. 0886 435 356

Къща за гости "Беласица"

Тома Стайков, село Скрът, общ. Петрич
Тел. 0877/355-178

Къща за гости "Трайкови"

гр. Петрич, ул. Тракия 22
Тел.:  0878/ 94 41 84

Къща за гости “Янкиш”

с. Самуилово, общ. Петрич
Тел. 0896 68-83-79

Къща за гости „Сем. Костадинови”

с. Скрът, общ. Петрич
Тел. 0898 467 212

Къща за гости „Сем. Тачеви”

с. Яворница, общ. Петрич
Тел. 0889 433 520

Огражденска къща

с. Боровичене Тел.: +359 894 373232

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com