Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Есенно почистване в ПП „Беласица“

27.09.2014
Категория: Календар

 

Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите организира традиционното есенно почистване на територията на парка.


Всички желаещи могат да се включат в събитието на  27 септември  2014 г., събота.  Сборният пункт е пред входа на стадиона в гр. Петрич в 10:00 часа.
За всички доброволци са осигурени чували и ръкавици.
Мероприятието е в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Беласица“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007-2013 г.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com