Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

997 г. от битката при Самуилова крепост

29.07.2011
Категория: Календар

 

Интересна програма ви очаква в Националния парк-музей „Самуилова крепост”.


Честването се организира от Исторически музей – Петрич и ОДК – Петрич. Посветено е на една от най-драматичните битки в българската история.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com