Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Национален ден на природните паркове

14.05.2011
Категория: Календар

 

За четвърти път WWF в партньорство с GLOBUL Green и администрациите на 11-те природни парка в България организира Национален ден на природните паркове.


Включете се в почистването на ПП „Беласица”. Сборен пункт: На стадиона в гр. Петрич от 10 ч. Ще се почиства в посока хижа "Беласица".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com