Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

ДПП „Беласица“ проведе междуучилищен форум

01.12.2014
Категория: Актуално

 

На 28.11.2014 г., петък, от 14:00 ч., Дирекцията на природен парк „Беласица“ към Изпълнителната агенция по горите проведе междуучилищен форум на тема „Беласица - моето вдъхновение“.


Събитието се проведе в сградата на дирекцията на ПП „Беласица“ в село Коларово. В него  участваха  ученици  от СОУ „В. Левски“ село Коларово, ОУ „Антон Попов“ село Самуилово, ОУ „П. К. Яворов“ село Скрът, ОУ „Христо Ботев“ село Беласица, IV ОУ „Христо Смирненски“ град Петрич и ПГИТ  "Проф. д-р Асен Златаров" град Петрич. Учениците от всяко училище се представиха с предварително подготвени презентации, стихове, есета, разкази за планината, рисунки, апликации. Те обмениха информация за природните богатства на планината.
Всички участници получиха подаръци от Дирекцията на ПП „Беласица“.

Форумът е част от проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Беласица”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com