Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Седмица на гората в Природен парк Беласица

05.04.2016
Категория: Актуално

 

С редица инициативи Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите ще отбележи „Седмицата на гората“, която тази година ще премине под мотото „Подобри гората“.


Седмицата ще бъде открита с традиционно засаждане на дръвче в района на административната сграда на парка. Мероприятията ще продължат с посещение на децата от Дневен център „Надежда“ в информационният природозащитен център в сградата на Дирекция на Природен парк „Беласица“.
Заключителните събития във връзка със „Седмица на гората 2016“ ще бъдат проведени на 9 април от 10:00 часа с националната инициатива „Празник в гората“. В местността „Бялата чешма“ децата от сдружение „Млад планинар“ ще имат възможност да научат повече за лесовъдската професия. Чрез беседи и интерактивни игри свързани с дейностите в гората, лесовъди и паркови служители ще забавляват учениците. За участниците са предвидени награди и изненади.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com