Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Среща на работната група за разработване на маркетингова стратегия

25.07.2009
Категория: Актуално

 

Поредната пета среща се проведе на Историческия музей в гр. Петрич на 25.07.2009 г. На нея бяха обсъдени и планирани маркетинговите инструменти и канали за комуникация на туристическия продукт за Беласица (българската и македонката част).


Участниците от България и Македония в срещата активно обсъждаха концепциите за печатни материали в рамките на проекта и уеб-портал. Печатните материали по проекта ще дадат възможност за популяризиране на дестинацията Беласица – подготвят се 8 вида постери, 8 вида календари и 10 вида стикери. Разработването на уеб-портал е изключително важно за промоцията на модела за устойчив туризъм и за популяризиране на природното и културно-историческото наследство на територията на община Петрич и Струмица. Уеб-порталът ще изпълнява функцията на виртуален информационен център и частично ще компенсира липсата на туристически и информационен център в региона.

Организатори са Пирински туристически форум, в партньорство с екологична асоциация "Планетум" – Струмица. Срещата е част от проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица", финансиран по Програма ФАР 2005, бюджетна линия BG 2005/017-456.01,  Грантова схема за устойчиво развитие (Република България и бивша Югославска Република Македония).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com