Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Проект на фондация Биоразнообразие осигурява компютри за подгорските читалища

22.06.2009
Категория: Актуално

 

Стартира поредният проект на БФБ на територията на Община Петрич. Проектът "Изграждане на читалищни центрове в помощ на природосъобразния поминък на местните хора в Подгорието" се финансира от Социално инвестиционния фонд на Министерството на труда и социалната политика.


Той включва закупуване на компютърна техника за читалищата, намиращи се в подножието на Природен парк "Беласица".
Проектът предвижда обучения за изграждане на капацитет сред местната общност за устойчиво развитие, съчетано с опазване на природата. Ще се реализират обучения в познаването, култивирането и обработването на билки и подправки и ще се създаде база данни, която ще се ползва както от обучените, така и от всеки, който иска да започне алтернативен бизнес. Ще се подготви и отпечата дипляна с информация за билките в района и ползите от култивирането им.
Целта на проекта е да открие нови възможности за генериране на доходи чрез стартиране на биоземеделие в региона, което ще изгради по-отговорно отношение към природата. Ще се създадат предпоставки за устойчив природосъобразен поминък в селата на Подгорието и ще се създадат партньорски отношения между хората от общността и читалищата.

Партньор по проекта е Община Петрич. Това е още един пример, че успешната взаимна работа и сътрудничество за опазването на биоразнообразието и уникалната природа на Беласица е добра възможност за устойчиво развитие на района.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com