Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Нови пътеки в ПП "Беласица"

15.06.2009
Категория: Актуално

 

БФБ – клон Беласица организира поставянето на информационни и интерактивни табла за интерпретативните маршрути "Приятели" и "Пътека на мравката". Тяхното официално откриване предстои. Специално обучени водачи ще представят темите по любопитен начин - чрез ролеви и забавни игри, интересни задачи и специални подходи на интерпретация, така че туристите сами да извличат информацията.


По маршрута в помощ на водача са поставени атрактивни информационни табла. За посетителите, които нямат възможност да си наемат водач или предпочитат да минат по пътеката сами, са подготвени подробни дипляни.

"Пътеката на мравката" започва от хижа Конгур, където е разположено входното табло за маршрута. Следвайки черния път (по посока към вр. Конгур) посетителите могат да се пренесат в едни микрокосмос, пълен с интересни факти - светът на мравките. Продължителността на маршрута е 1 час и 20 минути, а дължината му в двете посоки – 3,6 км. В помощ по пътеката са три информационни табла – Червена горска мравка, Поведение на мравките и Значение на мравките.

Пътеката "Приятели" започва от х. Беласица и води до живописния Лешнишки водопад. Следвайки синята маркировка туристите ще се докоснат до непознатия и уникален свят на нашите приятели дърветата. Продължителността на маршрута е 1 час и 40 минути (без почивките:), а дължината му в двете посоки – 3,6 км. В хижата и около нея са разположени интерактивни табла, които представят 10 дървета на Беласица. По пътеката са разположени табелки, които ще помагат на туристите да разпознаят тези дървета.

11 информационни табла за всички туристически маршрути в планината бяха поставени в Петрич, подгорските села и пред двете хижи. Така тематичните маршрути в най-новия природен парк стават четири (заедно с "Животът на кестена" и "Пеперудите и цветята на Беласица"). Новомаркираните туристически маршрути около селата и трите нови подхода към билото (през Коларово, Самуилово и Габрене), както и тяхното добро информационно обезпечаване са голяма крачка към развитието на екотуризма в района.

Всички тези дейности се осъществиха в рамките на проект "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма". Изпълнител на проекта е Българска фондация Биоразнообразие – клон Беласица, в партньорство с община Петрич, Пирински Туристически форум и Туристическо дружество "Калабак". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и всички партньори.

Поставянето на таблата беше осъществено с любезното съдействие на Дирекцията на Природен парк "Беласица", които са и бъдещите стопани на тематичните пътеки и информационните табла.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com