Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Учебно пътуване за представяне на Добърско и Беласица

15.04.2009
Категория: Актуално

 

В изпълнение на два проекта, финансирани от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, БФБ организира учебно пътуване за хора с интерес в развитието на селски туризъм от района на Западните гранични планини и Драгоман - Чепън.


В обучението се включиха 25 човека, представители на различни заинтересовани страни - служители на общини, селски кметове, учители и предприемчиви хора, които сега започват да предлагат къщи за гости.

Обучението продължи три дни - от 3 до 5 април 2009 г. и имаше за цел на практика да покаже опита на два района започнали сравнително наскоро да развиват селски туризъм и вече постигнали сериозни успехи - с.Добърско и подгорските села в Природен парк Беласица.

На участниците в обучението бяха показани както къщите за гости, така и всички допълнителни услуги, които хората в двата района са развили - фолклорни групи, тематични, интерпретативни туристически маршрути, предлагане на традиционни ястия и демонстриране на занаяти.
Цялото обучение премина в дух на споделяне на опит, трудности и начини за постигане на успех сред единомишленици и колеги. Предстои участниците на практика да приложат видяното и най-вече да добият увереност, че и в България когато има добра мотивация и природни дадености – нещата могат да се случват и от това да печелят и хората и природата!

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com