Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Първите трима финалисти в състезанието НАТУРА 2000 от Петрич

11.05.2009
Категория: Актуално

 

Успешно приключи финалният кръг на състезанието "НАТУРА 2000" в Благоевградска област, което се проведе на 9 май (събота) в залите на Регионалния исторически музей. Състезанието се организира от фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с РИМ – Благоевград, Регионалната инспекция по околна среда и води – Благоевград, Дирекцията на Природен парк "Беласица" и Дирекциите на националните паркове "Пирин" и "Рила".


Голямата награда – цифров фотоапарат спечели София Забаданова, втората награда – най-новата научно-популярна книга "Бозайниците важни за опазване в България" спечели Мария Аноар, а на трето място се класира Цветелина Гълабарова, която получи комплект определители на бозайниците, птиците и дърветата на Природен парк "Витоша". И трите момичета са от Х д клас на гимназия "П. Яворов" в Петрич.

На финала премериха сили 35 ученици от 7 до 12 клас, класирани сред общо 782 участници от 38 училища и 22 населени места в областта. Финалният кръг включваше тест и практически задачи с времетраене 60 минути. Първите десет в класирането показаха отлични резултати и задълбочени познания за защитените територии и видове. С лекота разпознаха от снимки 16 растителни и животински вида, изброиха природните паркове в страната и природните забележителности в Пиринския край.

Организаторите осигуриха много награди – забележителната книга "Биоразнообразието на Национален парк Пирин", плакати, дипляни, тениски, грамоти, книги за защитените територии в Благоевградска област и още много информационни материали. Наградите бяха връчени от представители на БФБ, РИМ – Благоевград, Национален парк "Пирин" и РИОСВ – Благоевград.

Училищата, които се включиха в състезанието, също бяха отличени с грамоти и получиха като подарък книгата "Биоразнообразието на Национален парк Пирин".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com