Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Първите "туристи" посещават новите маршрути в Природен парк "Беласица"

06.04.2009
Категория: Актуално

 

Четиридесет деца от училищата в Струмяни, Илинденци и Микрево посетиха тематичния маршрут "Пеперудите и цветята на Беласица" на 5 април 2009 г.

Учениците от клубовете по интереси проведоха занятията си на открито и научиха много интересни факти за пеперудите и цветята. На помощ им се притекоха обучени местни водачи, както и специално разработена програма, включваща много забавни игри.


Хубавото време и интересно поднесената информация превърнаха посещението в неповторимо преживяване. В края му децата получиха за спомен и красивата джобна диплянка за пътеката.
Посещението бе организирано от БФБ – клон Беласица и община Струмяни.

Пътеката "Пеперудите и цветята на Беласица" започва от центъра на с.Яворница, дълга е 2,8 км (в двете посоки) и отнема около час и половина.  По пътя има четири информационни табла: жизненият цикъл при пеперудите, пеперудите и цветята на открито, в храсталаците и в гората.

Забавните игри и оригинално поднесената информация разпали любопитството на децата и желанието им да посетят и другата интерпретативна пътека - "Животът на кестена", която е в близост до с.Коларово и пренася посетителите в непознатия и уникален свят на кестеновата гора, пълен с очарователни обитатели.

Тази година БФБ – клон Беласица подготвя още два тематични маршрута, които ще бъдат в близост до двете хижи в планината – "Приятели" (за дърветата в Беласица и техните приятели – хората, другите растения, животните и гъбите) и "Пътека на мравката".

Посещението на първите туристи обедини усилията на два проекта – "Ние мислим за нашето бъдеще", финансиран от Европейски социален фонд по договор BG 051PO001/07/4.2-01/566/02.07.08 (изпълняван от община Струмяни) и "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма", финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (изпълняван от БФБ – клон Беласица).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com