Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Работна среща на тема "Как да подобрим управлението на природните паркове?"

29.06.2009
Категория: Актуално

 

Срещата ще се проведе на 30 юни 2009 г. в София като част от проект за информационна кампания за проблемите на Българските паркове, реализиран с финансовата подкрепа на ЕкоОбщност-Charles Steward/Mott Foundation.


В срещата ще вземат участие представители на Дирекцията на Природен парк "Беласица". Основната цел на срещата е да бъдат представени проблемите пред ефективното управление на природните паркове и да бъдат дискутирани възможности за преодоляването им. Организатор е Асоциацията на парковете в България.
Поканени са представители на представителите на парковите дирекции и институции отговорни за парковете – Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите, природозащитни НПО и други заинтересовани страни.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com