Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Зелено училище "Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца"

19.03.2010
Категория: Актуално

 

На 19, 20 и 21 март 2010 г. в хижа "Беласица", община Петрич се провежда Зелено училище "Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца". Зеленото училище се организира в рамките на проект "Осогово, Огражден и Беласица за деца" изпълняван от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (РЕЦ за ЦИЕ) и Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), финансиран от Фонда за Европа и Африка на Корпорация Мицубиши с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) и на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).


До сега по проекта:
- Излезе от печат учебното помагало за учители "От Осогово до Беласица за деца" и "Малък пътеводител в биологичното разнообразие от Осогово до Беласица 10Х10"- материал предвиден за ползване от децата.
- Организиран бе обучителен семинар "Учебно помагало От Осогово до Беласица за деца" за учители от региона, по време на който те се запознаха с методическите изисквания и възможностите на разработеното ново учебно помагало и се обсъдиха алтернативи за въвеждане на темите свързани с опазването на местното природно богатство в училище.

Настоящето зелено училище, е за деца от целевите региони от област Кюстендил и Благоевград и е една от финалните дейности по проект "Осогово, Огражден и Беласица за деца".
Програмата на Зеленото училище включва практически занимания, занятия на открито и интерактивни игри с децата, а също и екскурзия "Защитени територии, растения и животни в Западните погранични планини" от тематичните пътеки до х. Беласица и х. Конгур.
Целите на зеленото училище:
- Представяне на регионалния подход в образованието за околна среда, като устойчив механизъм за опазване на ценни местообитания и видове в дългосрочен аспект.
- Представяне на проект "Осогово, Огражден и Беласица за деца" на част от целевата група на проекта – ученици от 4 до 8 клас.
- Провеждане на обучителен модул с участниците в зеленото училище, по време на който ще бъдат представени възможностите на практическите занимания разработени в учебното помагало.
- Събиране на обратна връзка от участниците в семинара (приоритетно учениците) с предложения и коментари за бъдещите възможности за развиване на помагалото.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com