Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Кръгла маса за екотуризма в Беласица

01.10.2009
Категория: Актуално

 

На 30 септември в заседателната зала на Община Петрич се състоя Кръгла маса с всички заинтересовани страни за обсъждане развитието на екотуризма в Природен парк Беласица.


снимки: Райка Иванова

София Илкова, PR на ДПП "Беласица" представи туристическите ресурси в района. Латинка Топалова-Жежиха - координатор на БФБ за Беласица сподели постигнатото за две години и половина по проект "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма". Симана Марковска от Пирински туристически форум запозна участниците с резултатите по проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица".

Основната цел на Кръглата маса бе да се дискутират възможностите за развитие на устойчиви форми на туризъм в района на най-новия природен парк в България. Участваха всички заинтересовани страни – местни и регионални институции, неправителствени организации, туроператори, местни доставчици на екотуристически услуги и медии.

Кръглата маса бе организирана в рамките на проект "Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма", с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд. Тя бе организирана от БФБ, ДПП Беласица, ПТФ и Община Петрич.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com