Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

“Младежки лагер ВОДИ – Водачество, Обучение на Доброволци и Интерпретация”

04.04.2011
Категория: Актуално

 

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Дирекцията на Природен парк „Беласица” съвместно с Дирекцията на Национален парк „Пирин” и Корпуса на Мира ще реализират проект „Регионални доброволчески младежки лагери ВОДИ – Водачество, Обучение на Доброволци и Интерпретация”.


В лагерите ще вземат участие ученици от СОУ „Васил Левски” с.Коларово, СОУ “Братя Каназиреви”, Разлог и Център за работа с деца, Банско.

Проектът включва провеждането на два лагера – на територията на Природен парк „Беласица” (х. Беласица, 8-10 април) и на територията на Национален парк „Пирин” (х.Яворов, 13-15 май).
Целта на проекта е:
-    Популяризиране доброволчеството и опазването на околната среда като начин на живот;
-    Повишаване знанията на учениците за природата;
-    Осигуряване на обучение, което ще провокира културна интеграция, самопознание и лидерство;
-    Създаване на възможности младите хора  да преоткрият разнообразието на България и да изградят екип и  умения за вземане на решения в различни среди на открито;
Провеждането на регионалните доброволчески лагери се финансира от Фондация „Америка за България”, чрез Корпус на мира.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com