Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Учебно пътуване „Добри практики в сферата на алтернативния туризъм“ в рамките на проект „Беласица отвъд граници”

16.07.2013
Категория: Актуално

 

В периода 22-27 юли ще се проведе учебно пътуване за заинтересовани страни от района на Беласица. Събитието ще се състои в трансграничния район „Берхтесгаден – Залцбург“, в Австрия и Германия.


Основната цел на пътуването е обмяна на опит и запознаване с добри практики в сферата на алтернативния туризъм и природната интерпретация.
В събитието ще се включат представители на институции и организации, които имат отношение към развитието на устойчив природощадящ туризъм в района на Беласица както от България, така и от Гърция и БЮР Македония. Ще участват експерти от Българска фондация Биоразнообразие, Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” (Гърция), Екологичното сдружение „Планетум” (БЮР Македония) и Евронатур (Германия)
Участниците ще посетят Национален парк „Берхтесгаден“, Природен парк „Вайсбах“ и ще се запознаят с работата на различни организации и доставчици на туристически услуги в района. В програмата е включено посещение на един от най-модерните посетителски информационни центрове в света „Къщата на планините“, както и представяния и дискусии с представители на частния туристически бизнес, общините в района и неправителствени туристически организации.
Учебното пътуване се провежда в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com