Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"

Моноспитовско блато

Категория: Природни обекти МК

 

Ако сте любители на природата, Моноспитовското блато има какво да предложи.


Тук се срещат нас 250 вида висши растения, над 130 вида птици, 27 вида земноводни и влечуги. Сред безгръбначните животни също има интересни обитатели.

До 1947 г. блатото площта на блатото е била около 5000 ха. Дълбочината на водата е достигала 4 м, а водното огледало – 500 ха. Биоразнообразието е било изключително интересно, а местното население е ползвало природните ресурси по устойчив начин. Днес, след пресушаването му, блатото заема едва 430 ха. Водното огледало през по-влажните месеци е около 23 ха.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2022  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com