Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Смоларе

Смоларе се намира в подножието на планина Беласица на надморска височина 360 метра. Селото е известно със Смоларския водопад (39,5 м), най-големият постоянен водопад в Република Македония. Името произлиза от “смолар” или човек, който се занимава със събиране на смола. За първи път името на селото се споменава в исторически извори от 1519 година. Преди време в селото е имало два явора с височина около 30 метра. Днес е останал по-младият от тях, чиято възраст се определя на около 300 години. Наблизо се намира църквата “Св. Троица”, изградена през 1872 година. От шестте воденици край река Ломница или Смоларска в наши дни са останали само две. Над селото се намират хижа “Беласица”, както и две чешми – Баба Тренината и Трайковата. Основното училище в селото е построено през 1963 година и в него се учи до шести клас.
Според преброяването на населението през 1971 година в Смоларе е имало 986 жители, а през 2002 – 659. Намалението се дължи на емиграцията в Западна Европа. Цялото население на Смоларе се състои от македонци с православно вероизповедание.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com