Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Укрепления

Укреплението Рупел

Рупелският пролом представлява тясна ивица земя покрай бреговете на река Струма между планините Беласица (на гръцки Белес) на запад и Сенгелска (на гръцки Ангистро) на изток. Дължината му е около 11 км, а ширината му варира от 500 м до 2 км. Укреплението Рупел се намира на 322 м.н.в., като в подножието му е село Промахон. То е най-голямото от групата съоръжения, построени по линията „Метаксас“, разгръщайки фронт от 2500 м със 123 активни укрепления. Битката за укреплението започва на 6 април 1941. Укреплението бива превзето от германците пет дена по-късно, след заповед за прекратяване на огъня. Днес Рупел е превърнат в мемориал, историческа забележителност, като на посетителите се предлага екскурзоводски тур до останките от укреплението и посещение в музея. Повече информация може да се получи на тел. +302321095102

Укреплението Истибей

Укреплението Истибей е част от линията „Метаксас“. Намира на 16 км северно от село Нео Петрици, на самото било на планината Беласица и на 1339 м.н.в. Отстои на 250 м от българо-гръцката граница. Задачата на това укрепление, заедно с укрепленията Аспри Петра и Стиригма, е била да служи като база за военни атаки към Петрич, България, по време на Втората Световна война.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com