Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Селища

Частта от планината Беласица, която влиза в границите на Националния парк „Езеро Керкини”, е на територията на община Синтики. В подножието на планината са разположени селата Нео Петрици (Ветрен), Вирония (Хаджи бейлик), Омало-Тракико (Рамна и Турчели), Акритохори (Дервент), Мандраки (Мандраджик), Неохори, Като Пороя (Долни Порой), Ано Пороя (Горни Порой), Макриница (Мътница), Платанакия (Шугово). В непосредствена близост до планината са селата Родополи (Гара Порой), Ливадия (Джума махала), Керкини (Бутково).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com