Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Скоростно изкачване на вр. Конгур 2016 г.

Скоростно изкачване на вр. Конгур 2016 г.
Организатор: клуб „BELA Extreme”
Със съдействието на: Община Петрич
С подкрепата на: Българска фондация Биоразнообразие
Медиен партньор: БНТ2, радио VEGA
Партньор: Атлас Лаб с възстановителни продукти Sponser

Дата на провеждане: 25.09.2016 г.
Старт: площада на гр.Петрич
Финал: вр.Конгур
Награждаване: х.Конгур
Такса участие:
15 лв. – до 19.09.2016г. по сметка:PIRAEUS BANK
IBAN: BG26PIRB91701605625695
20лв. – в деня на състезанието
Регистрация и получаване на стартови номера: 8.00 до 9.30ч
Старт: 9.45 за колоездачи,10.00 за бегачи
Регистрация онлайн: Opens external link in new windowhttp://belasitsa.com/index.php?id=748

Тел.: 0894503753

Трасе Бегачи 15 км, 1700 Д+  – Старт на площада от читалище „Братя Миладинови” в посока младежкия дом около 300 метра бягане по стълби и влизане в горски пътеки водещи до чешма намираща се на 2-ри км. от трасето и така до бившата застава Папреница ,където е и първия подкрепителен пункт на  3-тия километър.Маршрута продължава през вековна  букова гора с идеален за бягане горски път вървящ точно по държавната граница на България .На 10км от старта в местността Лопатаро1380 м.н.в  е втория подкрепителен пункт. Последните 500 метра от маршрута се навлиза в  пътека обрасла с хвойна, трудно проходима и е желателно всеки състезател да носи калци или дълги чорапи.

Трасе Колоездачи 20 км,1700Д+ –.   – Старт на площада от читалище „Братя Миладинови” в посока младежкия дом около 700 метра асфалт и навлизане в горски път.На 4 ти километър от маршрута има чешма след нея пътя минава през бившата застава Папреница ,където е и първия подкрепителен пункт на 5,5 км..Маршрута продължава през букова гора с идеален за колоездене горски път минаваща на метри от държавната граница на България .На 12 км в местността Лопатаро 1380 м.н.в е втория подкрепителен пункт. След 16 км от маршрута се навлиза в последния  етап от състезанието по път криволичещ по билото на Беласица откриващ невероятни гледки към резерват Конгуро,Пирин,Славянка и гр.Петрич.Преди финала пътя свършва и се преминава  по пътека дълга 300 метра водеща до финала. 

Подкрепителни пунктове: - Старт/Финал  - вода, чай с мед, плодове
LONG ENERGY на Sponser -Високо технологична състезателна напитка за спортове с високо ниво на издръжливост и интензивност, идеална за старта – ще осигури на участниците достатъчно енергия и издръжливост за преодоляване на трудностите по трасето.
Opens external link in new windowhttp://sponser.bg/product-detail/long-energy/

- застава Папреница - вода, плодове и др.
ISOTONIC изотонична спортна напитка за освежаване и зареждане на участниците за оставащите километри до финала.
Opens external link in new windowhttp://sponser.bg/product-detail/isotonic/

- местността Лапатаро - вода, плодове и др.
SPORT TEA – хидратираща спортна напитка подходяща за прием по време на продължителни спортни състезания и тренировъчни лагери.
Opens external link in new windowhttp://sponser.bg/product-detail/sport-tea/

На организатора ще бъдат предоставени 10 литрови термоси, в които ще бъдат разтворени спортните напитки.

Маркировка: 
- лента червено/бяло
- указателни табели

Категории: Мъже (18+), Жени (18+), Юноши (18-), Мъже(40+)

Контроли:
- подкрепителните пунктове

Награден фонд:
- медали
- парични и предметни награди

За контакт:
Евгени Тодоров  тел.0886466602
Стойчо Станоев  тел.0898637778

 

Форма за регистрация
Договор за участие*
CAPTCHA картинка за предотвратяване на спам Ако не можете да прочете числата Натиснете тук.

 

Договор за участие

Декларирам:
1.    Че съм физически здрав и притежавам нужните умения, за да участвам в мероприятието.
2.    Осъзнавам, че участието ми в състезанието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми в Скоростно изкачване на вр. Конгур 2016.
3.    Декларирам, че при участието ми в състезанието ще съм физически здрав/а и действията ми няма да са противипоказни на лекарско предписание.
4.    С настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други;
/А/: Да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят.
/Б/ Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на клубните прояви, в които участвам.
С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от клуба прояви, да бъда транспортиран/а от ПСС и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани.
Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.
Декларирам, че съм прочел/а съдържанието на декларацията.

 

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2020  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com