Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Списък на всички къщи за гости

Комплекс “Орхидея”

с.Яворница, общ. Петрич Тел. 0886 435 356

10.08 2009 Категория: Къщи за гости повече

Къща за гости “Янкиш”

с. Самуилово, общ. Петрич Тел. 0896 688 379

10.09 2009 Категория: Къщи за гости повече

Къща за гости „Сем. Костадинови”

с. Скрът, общ. Петрич Тел. 0898 467 212

10.08 2009 Категория: Къщи за гости повече

Къща за гости „Сем. Тачеви”

с. Яворница, общ. Петрич Тел. 0889 433 520

10.08 2009 Категория: Къщи за гости повече
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com