Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Списък на всички хотели

Комплекс “Антика”

с. Колараво, общ. Петрич Тел. 0896 831 948

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Мотел "Динко"

Категория:

с. Камена, общ. Петрич Тел. 0887 895 849, 0888 949 337

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Хотел "БАЦ"

Категория: Петрич, ул. "Цар Борис III" №45Тел.:  0888090910, 0885411811, 0745 69300

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Хотел "България"

Петрич, ул. „Цар Борис III” 21

Тел.:  0745 22233, 0877 505 064

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Хотел "Дионис"

Категория: Петрич, 2850, ул. "Полковник Дрангов" 13 Тел: 0745 21735, 0896 990 855

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Хотел "Елена"

Категория: Петрич, ул."Асен Златаров" №2 А Тел. 0745 62101, 0745 62102

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Хотел "Зора"

Категория: Петрич, ул. "Цар Борис III" 74Тел.:  0745 65068, 0886 890 964

10.07 2009 Категория: Хотели повече

Хотел "Май"

Категория:

Петрич, ул. "Пирин" 1А

Тел.:  0745 61178, 0888 678 096, 0884 955 533

10.07 2009 Категория: Хотели повече
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com