Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Списък на всички бунгала

Бунгала "Беласица" АД

с. Камена, общ. Петрич Тел. 0887 360 913

 

 

 

12.07 2009 Категория: Бунгала повече

Бунгала "ЗИНО"

с. Камена, общ. Петрич Тел. 0887 360 913

12.07 2009 Категория: Бунгала повече
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com