Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Посетителски центрове

Информационен център на Дирекцията на Национален парк Езеро Керкини
Информационният център се намира в сградата на Дирекцията на Националния парк в село Керкини. Центърът е основан през 1997 г. от Гръцкото министерство на околната среда и изменението на климата и от тогава работи за популяризирането на района. По-късно, когато се създават Дирекциите на защитените територии, той се обединява с Дирекцията на Националния парк Езеро Керкини.
Центъра цели да информира и разяснява на обществеността екологичната роля на Националния парк, да популяризира района и природозащитата като цяло.
Отворен е всеки ден (включително събота и неделя). Посетителите могат да получат информация за Националния парк. Групи студенти, културни и спортни клубове и индивидуални посетители могат да бъдат разведени из вътрешността на Центъра или на открито от персонала на Дирекцията.
Центърът разполага с постоянна експозиция с информация и снимки за Националния парк Езеро Керкини. Има и зала за прожекции.
За повече информация, можете да се свържете на тел. 00302327028004, факс 00302327028005 и info@kerkini.gr

Център за екологично образование
Центърът за екологично образование в село Като Пороя е създаден през 1999 г. от Гръцкото министерство на образованието.
Капацитетът на Центъра е до 35 ученици от начални и средни училища, с престой един или повече дни. Под ръководството на персонала, учениците изпълняват проекти, свързани с опазването на околната среда. За ученическите групи, чиято програма продължава повече от един ден, има къща за гости и ресторант.
За повече информация може да се свържете на тел. +30 23270 23227, факс +30 23270 23223 или mailkpe-poroion.ser.schgr

Аквариума на Виронея
В Аквариума могат да се видят най-вече видовете риби, които се срещат в езерото Керкини и река Струма. Повечето екземпляри са изложени в едно помещение, като има и малка изложба на влечуги. Аквариумът се намира в близост до гарата на Виронея.
За да се посети Аквариума е необходима предварителна уговорка. За повече информация се свържете на тел. 00302323350200.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com