Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Посетителски центрове

Информационен център на Дирекцията на Национален парк Езеро Керкини
Информационният център се намира в сградата на Дирекцията на Националния парк в село Керкини. Центърът е основан през 1997 г. от Гръцкото министерство на околната среда и изменението на климата и от тогава работи за популяризирането на района. По-късно, когато се създават Дирекциите на защитените територии, той се обединява с Дирекцията на Националния парк Езеро Керкини.
Центъра цели да информира и разяснява на обществеността екологичната роля на Националния парк, да популяризира района и природозащитата като цяло.
Отворен е всеки ден (включително събота и неделя). Посетителите могат да получат информация за Националния парк. Групи студенти, културни и спортни клубове и индивидуални посетители могат да бъдат разведени из вътрешността на Центъра или на открито от персонала на Дирекцията.
Центърът разполага с постоянна експозиция с информация и снимки за Националния парк Езеро Керкини. Има и зала за прожекции.
За повече информация, можете да се свържете на тел. 00302327028004, факс 00302327028005 и info@kerkini.gr

Център за екологично образование
Центърът за екологично образование в село Като Пороя е създаден през 1999 г. от Гръцкото министерство на образованието.
Капацитетът на Центъра е до 35 ученици от начални и средни училища, с престой един или повече дни. Под ръководството на персонала, учениците изпълняват проекти, свързани с опазването на околната среда. За ученическите групи, чиято програма продължава повече от един ден, има къща за гости и ресторант.
За повече информация може да се свържете на тел. +30 23270 23227, факс +30 23270 23223 или mailkpe-poroion.ser.schgr

Аквариума на Виронея
В Аквариума могат да се видят най-вече видовете риби, които се срещат в езерото Керкини и река Струма. Повечето екземпляри са изложени в едно помещение, като има и малка изложба на влечуги. Аквариумът се намира в близост до гарата на Виронея.
За да се посети Аквариума е необходима предварителна уговорка. За повече информация се свържете на тел. 00302323350200.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2019  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com