Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Керкини (Бутково)

Селото Керкини е с население 1445 души и името му идва от езерото Керкини. Селото се намира в непосредствена близост до езерото и разполага с малък пристан, от където посетителите могат да с отправят на разходка с лодка.
Туристическото предлагане е разнообразно (хотели, таверни, кафенета, разходки с лодка, конна езда и т.н.). Недостатък представлява липсата на ефективен обществен транспорт.
Всяка година местният културен дом организира две събития. Едното е на 21 май, когато се честват Св. Св. Константин и Елена и се правят нестинарски игри, наречени тук "Анастенария”. Другото събитие е Петдесетница или Ден на Света Троица (началото на юни), когато се организират конни надбягвания и борби.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com