Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Ливадия (Джума махала)

Населението на селото е 1069 души. До него може да се стигне с кола и влак от Серес (Сяр) и Солун.
В селото има интересен обичай. Провежда се през януари и се нарича "Бабо". На този ден жените не правят нищо, а мъжете вършат цялата домакинска работа вкъщи. Размяната на ролите, макар и за ден, се отбелязва с традиционна музика, танци и носии.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com