Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Платанакия (Шугово)

Селото е разположено на 306 метра надморска височина, а населението му е 661 души.
Разхождайки се из селото, посетителят има чувството, че времето е спряло преди много години. Най-впечатляващият обект в селото е воденицата, която е на повече от петдесет години и е построена без употребата на машини. Селото е известно и със своите чинари.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com