Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Мандраки (Мандраджик)

Името на селото идва от античните стени, построени по времето на Александър Велики. Тези стени образували ограждение, на гръцки "мандра" и от там името Мандраки. На източния вход на селото са запазени части от тях.
Селото се намира в подножието на планината Беласица и се простира до езерото Керкини, а населението му е 339 души. Разполага с малък пристан, от където посетителите могат да с отправят на разходка с лодка в езерото.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com