Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Нео Петрици (Ветрен)

Селото принадлежи към община Синтики, а населението му е 2338 души според данните от преброяването през 2011 г. То е разположено североизточно от езерото Керкини. Достъпът до Нео Петрици се осигурява чрез републиканския път Серес (Сяр) – Килкис (Кукуш), който минава през селото.
Първоначалният брой на живеещите в селото през 1923 г. е 179 души, като това са бежански семейства от Мала Азия. В района има също заселници с български произход от село Старчево. Църквата в Нео Петрици е посветена на Свети Димитър.
Всяка година на Гергьовден, в деня на Свети Мина (11 ноември) и на Димитровден (26 октомври) се провеждат празненства. Също така, местният Дом на културата всяко лято организира Младежки фестивал, а през зимата - карнавално шествие.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com