Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Археологически обекти

Главният археологически обект в района е неолитното селище Месая. То е разположено в земеделските земи на гръцкото село Месая, близо до Нео Петрици и българското село Тополница.
Селището е открито през 1979 след разкопки, провеждани от Археологическия музей в Петрич.
В селището е имало три последователни заселнически вълни през късната Новокаменна епоха (5200 пр.н.е. - 4200 пр.н.е.). Важно откритие са останките от мини за добив на бронз, както и находката на най-старата бронзова отливка.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com