Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Води

Течният елемент предизвиква страхопочитание още от времето на първите човешки общества. Има много митове, свързани с река Струма. В някои от тях реката е изобразявана като цар с много деца, символ на многото разклонения на реката. Според друга легенда Орфей излязъл от подземното царство на Хадес именно през река Струма, оплаквайки загубата на любимата си Евридика.

Река Струма

Река Струма е една от най-големите реки на Балканския полуостров. Дължината й до мястото, където се влива в езерото Керкини, е 315 км. Тя извира от планината Витоша в България, тече в югоизточна посока (290 км в България) и влиза в Гърция недалеч от село Промахон (Драготин). След село Нео Петрици (Ветрен) променя посоката си на запад и подхранва язовир Керкини. Реката излиза от езерото при село Литотопос (Каяли), където се намира язовирната стена, продължава на югоизток и минавайки западно от района на Амфиполис се влива в Орфанския залив на Бяло море (77 км в Гърция).
Средният годишен дебит на река Струма е 58 м3/сек., минималният е през август - 15 м3/сек., а максималният е през април и е около 120 м3/сек.

Езеро Керкини

По произход езерото е блато на река Струма. През 1932 година е създадено изкуственото езеро чрез преграждане в източната и южната част с язовирна стена, а през 1982 година е построена нова язовирна стена при Литотопос (Каяли) и езерото се превръща в райско място за птици, извор на живот за хората и природата.
Обемът на езерото възлиза на около 289.010.000 м3 при ниво на водата 32,00 м (дигите са 33,60 м приблизително). То се намира на 35 км от град Серес (Сяр) и неговата площ варира между 50000 и 73000 дка, в зависимост от колебанието на нивото на водата.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com