Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Местоположение

Планината Беласица (Белес) е част от Националния парк „Езеро Керкини”, който се намира в северозападната част на префектура Серес. Планината е естествена граница между Гърция, България и Бивша югославска република Македония. На юг и югозапад от нея са планините Мавровуни (Треболец) и Дисоро (Круша или Крусия) с надморска височина 1179 метра. На юг и югоизток границата на Националния парк се определя от пътната артерия Литотопос (Каяли) – Стримонохори (Чифлиджик), а на изток и североизток от река Бистрица и пътя към село Ангистро (Сенгелово).  
В таблицата са указани географските координати на центъра на Национален парк „Езеро Керкини” в различните референтни системи:  
Таблица 1: Географски координати на центъра на Национален парк „Езеро Керкини”

 

Референтна системаГеографска ширинаГеографска дължина
Гръцка геодезическа референтна система 198723ο 13’34’’884741ο 18’38’’02356
GIS (ED50 Greece)23ο 13’43’’5768241ο 18’50’’60787
Бесел-0ο 29’24’’7599941ο 18’45’’03988
Световна геодезическа система 198423ο 13’41’’1956841ο 18’47’’31620

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com