Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Местност Селене

Местността Селене се намира до самата граница с Македония, на 200 м. западно от с. Габрене, непосредствено северно от средновековния коларски път ("Деведжи юли") от Петрич до Струмица. Тук е било разположено старото село Селене, което се преселва в рамките на съвременното с. Габрене след 1918 г.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com