Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Местност Военна или Самуилова църква

Местността е разположена на 1 км. южно от село Габрене. Запазените размери на съоръжението са 10 м./5 м. Градежът е от плочести камъни, споени с кал. Северно от църквата има останки от трапецовидно съоръжение с размери 20 м./18 м./8 м. През Втората световна война, когато германската армия отстъпва, там е имало военен лазарет.
Наличие на туристическа маркировка: немаркирана пътека.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com