Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Post Offices

Kato Poroia

Tel: 2327022760

The local shops of the villages Rodopoli, Kerkini, Vyroneia and Petrichi provide postal services.

Поща

Като Пороя
Тел: 2327022760

В селата Родополи, Керкини, Виронея и Нео Петрици местните магазини предлагат пощенски услуги на посетителите.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com