Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Църква "Възнесение Господне"

През 1918 година е построена черквата "Възнесение Господне", която е осветена през 1924 година. Според стари предания в Скрът преди това е имало около 12 малки черкви и оброчища. В момента са оградени руините на черквите "Св. Теодор Тирон" , "Св. Димитър" (Митрова черква), "Св. Илия" (Илинденска черква) и "Св. Георги".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com