Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
НПМ „Самуилова крепост“

Национален парк-музей „Самуилова крепост“ се намира на невисок хълм на десния бряг на река Струмешница, на 5 км. северно от с. Ключ, непосредствено до пътя за Златарево. Крепостта е построена вероятно в периода 1009-1013 година по време на управлението на цар Самуил. Три землени вала и два рова оформят укрепление с площ 7,5 дка. Само първият вътрешен вал има сложна конструкция на насипа. Изградено в духа на българската фортификационна традиция защитно съоръжение има елипсовидна форма. Именно на това място е бил разположен един от най-важните военностратегически пунктове от отбраната на Ключката клисура (между планините Беласица и Огражден).

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com