Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Овчарника

Намира се при горната граница на гората при голяма скала (Божкова скала). Има изградена бетонна постройка - някога използвана за нощувка на овчари. Няма врати и прозорци, но при нужда може да се ползва за подслон. Има вода.
Наличие на туристическа маркировка: От Ключ до овчарника води пътека с жълта маркировка, която после продължава към подбилния път.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com