Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Крепост Гергьовче

Крепостта Гергевче се намира на 2,5 км. югоизточно от с. Ключ. Макар да свързваме тази крепост най-вече с битката на цар Самуил от 1014 г., укрепителните съоръжения имат дълга история. Тя започва с късната античност през V – VІ век и продължава до ХІІІ – ХІV век. През тези девет столетия укреплението е охранявало планинския път към билото на Беласица. Запазените останки от крепостната стена показват, че тя е била изградена от ломени камъни с калова спойка. Днес мястото представлява поляна с руини, от която се вижда Самуиловата крепост. Обектът все още не е експониран за целите на туризма, но от там се разстила красива гледка към долината на р. Струмешница и Огражден планина.
Наличие на туристическа маркировка: немаркирана пътека.

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com