Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Institutions
AUTHORITYLOCATIONTELEPHONE
Municipality of Sintiki Sidirokastro2323028051
Village Council of PromaxonasPromaxonas2323041201
Village Council of AgistroAgistro2323041296
Information Centre of N. PetritsiN. Petritsi2323028405
Information Centre of RodopoliRodopoli 2327028050
Information Centre of AgistroAgistro2323028540
Police Station of K. PoroiaK. Poroia2327022133, 2327022353
Police Station of PromaxonasPromaxonas2323041225
Fire Brigade of A. Poroia A. Poroia2327051109
Fire Brigade of Sidirokastro Sidirokastro2323025200
Forest AuthoritySidirokastro2323022383, 2323022384
Lake Kerkini Management AuthorityKerkini2327028004
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com