Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Институции
институцияместоположениетелефон
Община Синтики Сидирокастро2323028051
Oбщински съвет ПромахонасПромахонас2323041201
Общински съвет АгистроАгистро2323041296
Информационен център Нео ПетрициНео Петрици2323028405
Информационен център РодополиРодополи2327028050
Информационен център АгистроАгистро2323028540
Полицейско управление Като ПорояКато Пороя2327022133, 2327022353
Полицейско управление ПромахонасПромахонас2323041225
Пожарна Ано ПорояАно Пороя2327051109
Пожарна СидирокастроСидирокастро2323025200
Горска службаСидирокастро2323022383, 2323022384
Дирекция Национален Парк Езеро КеркиниКеркини2327028004
Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2024  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com