Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Интересните растения на Беласица
Туристическа карта на природен парк "Беласица"
Проход "Демир Капия"

Демир капия е седловина и проход в планината Беласица. Разположена е на височина 1686 метра на главното било, западно от първенеца връх Радомир и източно от връх Лозен. През седловината минава държавната граница между България и Гърция. До началото на 20 век през Демир капия е минавал кираджийски път, свързващ Петричкото със Серското поле. От тук през 1014 година преминава обходния отряд на Никифор Ксифий, който нанася решителния удар в гръб на войските на цар Самуил по време на Беласишката битка. Местността е известна с факта, че на 19 октомври 1925 година тук започва известният в историята Петрички инцидент. По време на Студената война седловината е минирана от гръцка страна. През Възродителния процес тя е преименувана на Железни врата, но това име не придобива популярност сред местното население и туристите.
Има дървени маса и пейки.
Наличие на туристическа маркировка: до Демир Капия води пътека с жълта маркировка, от с.Коларово до пр. Демир Капия е разработен тематичен маршрут "Пътуване в историята".

Този сайт е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България в рамките на проект "Маркетинг на дестинация за устойчив туризъм Беласица" (BG 2005/017-456.01-03), изпълнен от Пирински туристически форум в партньорство с Екологична асоциация "Планетум" – Струмица Изложените в него възгледи са на Пирински туристически форум и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейския съюз.
© 2023  Belasitsa.com | made bywww.enigra.com&zeniter.com